Mikä on sähköinen passikuva?

Sähköinen passikuva lähetetään valokuvaliikkeestäsi suoraan Poliisin lupajärjestelmään. Passikuvan syöttämisen yhteydessä voit antaa nimitietosi ja henkilötunnuksesi, jotka helpottavat kuvan tunnistusta. Antamasi tiedot menevät vain Poliisille, eivätkä säily valokuvaliikkeellä. Kun kuvasi on laitettu Poliisin lupajärjestelmään, saat siitä vahvistusviestin matkapuhelimeesi tai kuvatunnuksen muutoin mukaasi. Tämän jälkeen kuvat ovat käyttävissä kaikilla Suomen Poliisin lupapalvelupisteillä 6 kuukauden ajan.

Passikuvan ammattilainen -laatustandardi

info_standardiSuomen Fotokaupan Liitto ry ja Suomen Ammattivalokuvaajat ry myöntävät jäsenilleen Passikuvan ammattilainen -laatustandardin, kun tietyt laatukriteerit täyttyvät. Tunnuksen voi saada käyttöönsä erillisellä ilmoituksella.

Tunnuksen tarkoitus:
– Auttaa kuluttajaa tunnistamaan paikka, josta saa luotettavasti passikuvan.
– Laatustandardilla ylläpidetään ja tuetaan ammattilaistasoa maanlaajuisesti.

Tunnuksen saaja osoittaa osaamista lupakuvien vastastaanottojärjestelmän hallinnassa seuraavasti:

  1. Laadukkaiden sähköisten lupakuvien tuottaminen asiakkaan tarpeisiin.
  2. Passikuvauksessa tapahtuneiden muutosten hallinta.

Tunnus voidaan myöntää seuraavin ehdoin:

  1. Sähköisesti tuotettujen passikuvien onnistumisprosentti on 99% tai yli. Tämä koskee kaikkia kuvattuja.
  2. Tunnus voidaan myöntää vain Suomen Ammatti-valokuvaajien tai Suomen Fotokaupan Liiton jäsenille.
  3. Tunnuksen voi saada käyttöönsä erillisellä ilmoituksella.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi järjestelmään syötettyjen hylättyjen ja hyväksyttyjen kuvien suhde.
Todisteeksi kelpaa esimerkiksi ajankohtainen näyttökuva tai valokuva näytöstä ja järjestelmän tilastointityökalusta.

Laadunvalvonta:
Laadunvalvontaa suoritetaan pistokokein. Yhdistysten edustajat voivat tarkistaa tunnusta käyttävän toimijan passikuvaosaamisen koska tahansa käymällä liikkeessä. Yhtä lailla voidaan suorittaa etäpistokoe, jolloin tunnusta käyttävän toimijan tulee pyynnöstä toimittaa valvovalle yhdistykselle ajankohtainen todiste laadun varmentamiseksi.

Jos tunnusta käyttävä toimija ei läpäise pistokoetta ja laadunvarmistusta, yhdistykset pyrkivät tarjoamaan tälle asianmukaista koulutusta ammattiosaamisen kehittämiseksi ja vahvistamiseksi.